Menyn tar vi fram tillsammans med dig/er och efter de förutsättning som finns just när er tillställning är, er budget och vart den skall serveras. Eftersom vi slaviskt följer den skånska myllans årsflöde och våra fantastiska odlare anpassar sin verksamhet efter naturen… så kan vi aldrig garantera exakt vilka grönsaker/fisk som serveras på er catering. Däremot har vi stor erfarenhet om vad som bör finnas just då (om inte stormen, sorkarna eller kålfjärilen hunnit före oss). Så ert menyförslag är alltid en tanke fram tills den faktiskt skördats/fiskats och serveras. Att jobba så här (med naturens rytm) är det ända tänkbara sättet för oss. För djuren, naturen och framtiden.